ANBI

Stichting Gireloup

KvK: 01086221 RSIN 808325309

 Contact: www.gireloup.org  /  info@gireloup.org

Doelstelling: Bevorderen van kunst en educatie.

Financieel jaaroverzicht 2016
Stichting Gireloup
Stichting Gireloup is een ANBI-stichting, die zich vooral richt op kleinschalige educatieve en creatieve projecten.
De Stichting is 6 oktober 1999 opgericht op initiatief van de dames H.J.W. Reurop en M.E. Pluim.
In de statuten is het algemeen maatschappelijk doel vastgesteld, gericht op creatieve en culturele educatie. Op basis daarvan heeft de Stichting de ANBI-status gekregen van de belastingdienst en de daaraan verbonden fiscale faciliteiten met name voor donateurs en schenkingen aan de Stichting.
Het registratienummer is RSIN 808.325.309
De Stichting bankiert bij de Rabobank en het IBAN-nummer is NL74RABO0322909589
(en de BIC-code van de bank is RABONL2U)

In 2016 heeft de Stichting onderstaande projecten ondersteund:
-Artists in Residence
-Peace Corps Volunteers
-Keramiekwerkplaats/-workshops
-Werkplaats houtbewerken
-Stichting BeschermjassenPoli Noord Nederland
-Stichting Waterdrager Zwolle
-Diverse kleine projecten in Nederland
-Project zeeschildpadden

Onze website geeft algemene informatie, www.gireloup.com.
Nieuwe ideeën, financiële bijdragen en nieuwe aanvragen zijn van harte welkom.

2017 wordt in financieel opzicht een moeilijk jaar, aangezien de oorspronkelijke bron dreigt op te drogen. De bodem van de put is in zicht. Er is een uitbreiding van de activiteiten gezocht in de richting van kunstcursussen en accommodatieverhuur.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons via de website of rechtstreeks met de bestuursleden via de penningmeester, tel. 0629332040.

In de volgende bijlagen vindt u het financieel jaaroverzicht, aldus opgemaakt en goedgekeurd door het bestuur.

Marianne E. Pluim, voorzitter
Dik A. Bolkestein, secretaris
Aldrik J. van Drooge, penningmeester
Oudehorne, 15 juli 2017

Bijlage 1: Balans van de Stichting Gireloup per 31 december 2016

Activa 31 december 2016

Project Codeso € 420.000
Overige projecten € 25.640
Rabo-spaarrekening € 40.190
____________

€ 485.830
Passiva

Stichtingsvermogen € 500.000
Af: verlies 2016 -/- € 14.170
____________

Totaal € 485.830

Bijlage 2: Resultatenoverzicht Stichting Gireloup 2016
Ontvangsten 2016

Verkoop keramiek € 350
Donaties/schenkingen € 16.690
Opbrengst verhuur € 2.150
___________

€ 19.190
Uitgaven 2016

Projecten € 16.000
Onderhoud/investeringen/afschrijvingen € 4.000
Energie/water/huisvesting € 6.150
ICT, verzekeringen en secretariaat € 4.820
Autokosten € 2.390
___________

€ 33.360
____________
Verlies 2016 -/- € 14.170