ANBI

Stichting Gireloup

KvK: 01086221 RSIN 808325309

 Contact: www.gireloup.org  /  info@gireloup.org

Doelstelling: Bevorderen van kunst en educatie.

Financieel jaaroverzicht 2017
Stichting Gireloup

Stichting Gireloup is sinds 1 januari 2008 een ANBI-stichting, die zich vooral richt op kleinschalige educatieve en creatieve projecten gericht op natuur en ambacht.
De Stichting is 6 oktober 1999 opgericht op initiatief van de dames H.J.W. Reurop en M.E. Pluim.
In de statuten is het algemeen maatschappelijk doel vastgesteld, gericht op creatieve en culturele educatie. Op basis daarvan heeft de Stichting de ANBI-status gekregen van de belastingdienst en de daaraan verbonden fiscale faciliteiten met name voor donateurs en schenkingen aan de Stichting.
Het registratienummer is RSIN 808.325.309
De Stichting bankiert bij de Rabobank en het IBAN-nummer is NL74RABO0322909589
(en de BIC-code van de bank is RABONL2U)

In 2017 heeft de Stichting onderstaande projecten ondersteund:
-Artists in Residence
-Peace Corps Volunteers
-Keramiekwerkplaats/-workshops
-Werkplaats houtbewerken/trainingen
-educatie project Kinderen van el Jobo
-Stichting BeschermjassenPoli Noord Nederland te Groningen
-Stichting Waterdrager Zwolle
-Diverse kleine projecten in Nederland
-Project zeeschildpadden
-Stichting Artphy, Wessinghuizen

Onze website geeft algemene informatie, www.gireloup.com.
Nieuwe ideeën, financiële bijdragen en nieuwe aanvragen zijn van harte welkom.

2017 was in financieel opzicht een moeilijk jaar, aangezien de oorspronkelijke bron dreigt op te drogen. De bodem van de put is in zicht. Er is een uitbreiding van de activiteiten gezocht in de richting van kunstcursussen en accommodatieverhuur/AirB&B.
Er is veel energie gestoken in bijzondere keramiektrainingen en exposities.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons via de website of rechtstreeks met de bestuursleden via de penningmeester, tel. 0629332040.

In de volgende bijlagen vindt u het financieel jaaroverzicht, aldus opgemaakt en goedgekeurd door het bestuur.

Marianne E. Pluim, voorzitter
Dik A. Bolkestein, secretaris
Aldrik J. van Drooge, penningmeester
Oudehorne, 15 juni 2018

Bijlage 1: Balans van de Stichting Gireloup per 31 december 2017

Activa 31 december 2017

Project Codeso € 315.000
Overige projecten € 14.320
Rabo-bankrekening € 15.067
____________

€ 344.387
Passiva

Stichtingsvermogen € 350.000
Af: verlies 2017 -/- € 5.613
____________

Totaal € 344.387

Bijlage 2: Resultatenoverzicht Stichting Gireloup 2017
Ontvangsten 2017

Verkoop keramiek € 1.280
Schenkingen € 11.700
Opbrengst verhuur € 6.411
Donaties € 540
___________

€ 19.931
Uitgaven

Keramiekprojecten/trainingen € 5.880
Onderhoud/investeringen/afschrijvingen € 4.494
Energie/water/huisvesting € 3.750
ICT, verzekeringen en secretariaat € 2.980
Autokosten € 2.810
Exposities € 1.480
Diverse projecten € 4.150
___________

€ 25.544
____________
Verlies 2017 -/- € 5.613