ANBI

Stichting Gireloup

KvK: 01086221 RSIN 808325309

 Contact: www.gireloup.org  /  info@gireloup.org

Doelstelling: Bevorderen van kunst en educatie.

juni 2015

Stichting Gireloup is een ANBI-stichting, die zich vooral richt op kleinschalige educatieve en creatieve projecten.
De Stichting is 6 oktober 1999 opgericht op initiatief van de dames H.J.W. Reurop en M.E. Pluim.
In de statuten is het algemeen maatschappelijk doel vastgesteld en op basis daarvan heeft de Stichting de ANBI-status gekregen van de belastingdienst en de daaraan verbonden fiscale faciliteiten met name voor donateurs en schenkingen aan de Stichting.
Het registratienummer is RSIN 808.325.309
De Stichting bankiert bij de Rabobank en het IBAN-nummer is NL74RABO0322909589
(en de BIC-code van de bank is RABONL2U)

In 2015 heeft de Stichting een aantal projecten ondersteund:
-Artists in Residence
-Keramiekwerkplaats/-workshops
-Werkplaats houtbewerken
-Stichting BeschermjassenPoli Noord Nederland
-Stichting Waterdrager Zwolle
-Diverse kleine projecten in Nederland

Onze website geeft algemene informatie, www.gireloup.org.
Nieuwe ideeën, financiële bijdragen en nieuwe aanvragen zijn van harte welkom.

2016 wordt in financieel opzicht een moeilijk jaar, aangezien de oorspronkelijke bron dreigt op te drogen. De bodem van de put is in zicht.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons via de website of rechtstreeks met de bestuursleden via de penningmeester, tel. 0629332040.

In de volgende bijlagen vindt u het financieel jaaroverzicht, aldus opgemaakt en goedgekeurd door het bestuur.

Marianne E. Pluim, voorzitter
Dik A. Bolkestein, secretaris
Aldrik J. Van Drooge, penningmeester
Oudehorne, 15 juli 2016

Bijlage 1: Balans van de Stichting Gireloup per 31 december 2015

Activa 31 december 2015

Projecten Codeso/La Garita € 428.000
Overige projecten € 21.640
Rabo-beleggingsrekening € 80.353
Banksaldo € 1.717
____________

€ 531.710
Passiva

Stichtingsvermogen € 550.000
Reserves 1/1 € 2.480
Af: verlies 2015 € 20.770
___________

Reserve 31/12 negatief -/- € 18.290
____________

Totaal € 531.710

Bijlage 2: Resultatenoverzicht Stichting Gireloup 2015
Ontvangsten 2015

Effectenportefeuille € 3.782
Donaties/schenkingen € 16.440
Rente € 352
___________

€ 20.574
Uitgaven

Projecten € 20.000
Onderhoudskosten € 11.800
Energie/water € 3.750
ICT en verzekeringen € 2.340
Autokosten € 3.454
___________

€ 41.344
____________
Resultaat negatief -/- € 20.770
Bijlage 3: Toelichting financieel overzicht Stichting Gireloup 2015
1)De effectenportefeuille

De effectenportefeuille van de Stichting Gireloup werd beheerd door Schretlen & Co, onderdeel van de Rabobank. De afgelopen jaren is de portefeuille als gevolg van enerzijds de financiële crisis, anderzijds een aantal investeringen sterk afgenomen. Wegens het teruglopen van de financiële middelen is het contract met Schretlen in 2015 beëindigd en bij de Rabobank ondergebracht.

2)Project Codeso met vestiging Tempetal en project La Garita

Dit project is de afgelopen jaren uitgegroeid tot het belangrijkste project van de Stichting. Hier is zowel in grond als in gebouwen een aantal belangrijke investeringen gedaan. Het project is t.b.v. de continuïteit ondergebracht in “Confianza del Sol”.
“Confianza del Sol” bevat de volgende activa:

Project Codeso eind 2015

Vestiging Tempetal

Grond met woonhuis € 215.000
Studio € 40.000
Huis bedrijfsleider € 30.000
Guesthouse (Artists in Residence) € 70.000
____________

€ 355.000
Project La Garita

Grond + opstal € 180.000
_____________

Totaal € 535.000
Waardeaandeel Stichting Gireloup (80%) € 428.000

Vervolg van bijlage 3:
3)Overige projecten
-De werkplaatsen hout en keramiek € 21.640

De werkplaats hout is volledig ingericht met gereedschap en houtbewerkingsmachines om hout uit de finca te bewerken. De keramiekwerkplaats is ingericht met draaischijf, gasoven en overige inventaris.
-Keramiek van eigen grond

We zijn bezig met de verdere ontwikkeling van de keramiekwerkplaats. Onder de inspirerende leiding van Leo Maarleveld (keramist) is i.s.m. Marianne Pluim een samenhangend programma opgezet van:

-Basale technieken van kleibewerking en houtstookovens
-(Beroeps)cursussen voor de lokale bevolking
-“Artists in Residence”, keramisten en andere beeldend kunstenaars kunnen enige tijd werken vanuit het nu gerealiseerde guesthouse, workshops voor de lokale bevolking verzorgen en hun werk achterlaten.
-Starten met een groep jongeren uit de regio i.s.m. de gemeente La Cruz.
-Stichting BeschermjassenPoli Noord Nederland te Groningen

Stichting Gireloup steunt de Stichting BeschermjassenPoli Noord Nederland, die zich richt op interculturele ondersteuning van migranten in Nederland. Zie ook www.beschermjassenpoli.org.
-Kind en kunst

Project voor creativiteits- en expressieontwikkeling van kinderen. Ontwikkeling op het gebied van poëzie, beeldende kunst en muziek. Zie ook www.gireloup.org/kunst-voor-kinderen.
-Stichting Waterdrager te Zwolle

Een stichting die o.a. het initiatief voor de Wereld Tai-Chi Dag in Nederland in samenwerking met andere landen organiseert.
-Tenslotte worden incidenteel kleinere projecten ondersteund.

 • Overige projecten
  De werkplaatsen hout en keramiek         € 26.480,–
  De werkplaats hout is volledig ingericht met gereedschap en houtbewerkingsmachines om hout uit de finca te bewerken. De keramiekwerkplaats is ingericht met draaischijf, gasoven en overige inventaris.
  Soley Design
  Authentiek handwerk en Fair Trade was de gedachte waar dit project op was gebaseerd. Na een teleurstellende zoektocht moesten we tot de conclusie komen dat er in Costa Rica (Latijns Amerika) geen of te weinig pottenbakkers, wevers, houtbewerkers en mandenvlechters zijn om dit project in de aanvankelijk gedachte opzet te kunnen uitvoeren.
  Cursus handwerken en kunstnijverheid
  Op verzoek van de plaatselijke maatschappelijk werkster hebben wij voor de vrouwengroep van Tempetai een cursus handwerken en kunstnijverheid verzorgd.
  Keramiek van eigen grond
  In 2010 zijn we begonnen met de ontwikkeling en bouw van een keramiekwerkplaats. Onder de inspirerende leiding van Leo Maarleveld wordt een samenhangend programma opgezet van:
  Basale technieken van kleibewerking en houtstookovens
  (Beroeps-)cursussen voor de lokale bevolking
  “Artists in Residence”. Keramisten en andere beeldend kunstenaars kunnen enige tijd werken in het nu gerealiseerde guesthouse, workshops voor de lokale bevolking verzorgen en hun werk achterlaten. Dit project heeft voor de komende periode onze prioriteit.
  Stichting Beschermjassen
  De Stichting Gireloup steunt de Stichting Beschermjassen, die zich richt op interculturele ondersteuning van migranten in Nederland. Zie ook www.beschermjassen.nl.
  Kind en Kunst
  We startten een project voor creativiteits- en expressieontwikkeling van kinderen. Ontwikkelin op het gebied van poëzie, beeldende kunst en muziek. Zie ook www.gireloup.org/kunst-voor-kinderen.

  Tenslotte worden incidenteel kleineren projecten ondersteund.